Online prihláška KFC Kemp 2024

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
GDPR
Beriem na vedomie záväznosť tejto prihlášky a zaväzujem sa uhradiť náklady spojené s pobytom a činnosťou v tábore, vo výške 100, -€ osobne pri odovzdaní 2. a 3. časti prihlášky.

Po schválení prihlášky Vás budeme kontaktovať aby ste si priniesli vytlačenú a vyplnenú II. časť prihlášky.
Môžete ich nájsť kliknutím na tlačidlo nižšie: